Înregistrare
Înregistrare
Am deja un cont mömax
Aţi uitat parola?
Nu am încă un cont mömax Înregistrare
Card fidelitate Newsletter Cariere

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

„mömax - de 3 ani alături de tine!”

 

ART. 1 ORGANIZATORUL

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale „mömax - de 3 ani alături de tine!” (denumită în cele ce urmează "Tombola sau Campanie") este SC MOEMAX.RO SRL, societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, Calea Aradului, nr. 123, Timişoara, jud. Timiş, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/3405/21.12.2016, cod unic de înmatriculare RO36860294, denumit in cele ce urmeaza „Organizatorul” prin Janos Grigassy, cetatean, in calitate de administrator.

1.2 Decizia de derulare a acestei Tombole conform regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toţi participanţii. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul (denumit in continuare „Regulament”), precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale ce vor fi comunicate către public și care vor intra în vigoare prin publicarea pe pagina de internet www.moemax.ro precum și prin afișarea la sediul Organizatorului, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

 

ART. 2 PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată şi desfăşurată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Campania aferenta Tombolei va incepe la data de 03.01.2020, ora 09:00 si se va incheia la data de 31.03.2021, ora 20:00 la magazinul Moemax din Timisoara, Calea Aradului, nr.123 si la magazinul Moemax din Oradea, Calea Aradului, nr.86

 

ART. 3 DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Tombolei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care in perioada 03.01.2021- 31.03.2021 au făcut achiziții de minim 1000 lei (unamielei) din magazinul Mömax Timisoara sau Mömax Oradea (denumite in continuare „Participanti”). Bonurile fiscale/contractele de cumparareinscrise in Tombola nu pot fi stornate si/sau modificate ulterior inscrierii in Tombola, aceasta prevedere incluzand si returul produselor achizitionate si /sau rezilierea contractului de cumparare. Returul produselor/stornarea/rezilierea contractului de cumparare din alte cauze decat cele care tin de calitatea produsului achizitionat duce automat la descalificare, la anularea participarii la Tombola si /sau, dupa caz, la retragerea premiului castigat.

page1image22112384

3.2 Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, precum si ai altor companii partenere ale Organizatorului si nici membrii familiilor acestora (sot/sotie, copii, parinti, frati/surori).

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

3.4 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

ART. 4 PRODUSE ACHIZITIONATE

4.1 Produsele achizitionate participante la Campania „mömax - de 3 ani alături de tine!” sunt toate produsele comercializate de catre magazinele Mömax din Timisoara si din Oradea (denumite in continuare „Produse participante”).

4.2 Dupa data incheierii Campaniei, data determinata in conformitate cu art 2. alin (2), Produsele participante, astfel cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Tombolei.

 

ART.5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate, conform mecanismului descris la art.6 de mai jos urmatoarele premii:

(1) Premiul Tombolei

In perioada 03.01.2021 – 31.03.2021 clientii care au cumparat cel putin un produs in magazinul Mömax pe un singur bon fiscal/ contract de vanzare cu o valoare de minim 1000 lei (unamielei) pot participa la tragerea la sorti in cadrul unei tombole (denumita in continuare „Tombola”) pentru castigarea :

 

Magazinul Mömax Timisoara:
Premiul I un voucher in valoare de 10.000 RON, Premiul II un voucher in valoare de 7.000 RON , Premiul III un voucher in valoare de 3.000 RON

 

Magazinul Mömax Oradea:
Premiul I un voucher in valoare de 10.000 RON, Premiul II un voucher in valoare de 7.000 RON , Premiul III un voucher in valoare de 3.000 RON

 

ART. 6 MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

6.1. Reguli generale de participare la Tombola Campaniei:

(1) Pentru participarea la Tombola participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

- sa achizitioneze in perioada de desfasurare a Campaniei cel putin un produs in magazinul Mömax pe un singur bon fiscal/ contract de vanzare cu o valoare de minim 1000 lei (unamielei)

Bonurile fiscale/contractele de cumparare inscrise in Tombola nu pot fi stornate si/sau modificate ulterior inscrierii in Tombola, aceasta prevedere incluzand si returul produselor achizitionate si /sau rezilierea contractului de cumparare. Returul produselor/stornarea/rezilierea contractului de cumparare din alte cauze decat cele care tin de calitatea produsului achizitionat duce automat la descalificare, la anularea participarii la Tombola si /sau, dupa caz, la retragerea premiului castigat.

- să ceară de la punctul info din cadrul magazinului mömax din Timişoara un talon de participare la Tombolă

- să completeze corect urmatoarele informatii pe talonul de participare la Tombolă: Nume, Prenume, Sex, Data Nasterii, Telefon Mobil, E-mail, Adresă, nr bonului fiscal şi data achizitiei. Datele de participare trebuie completate corect și complet astfel încât pe baza acestora să se poată realiza identificarea Participantului, în cazul în care va fi desemnat câștigător prin tragerea la sorți. Numarul de telefon completat trebuie sa fie activ, valabil in oricare dintre retelele de telefonie fixa sau mobila.

- să introducă talonul în urna de concurs sigilata, care se afla in magazinul Mömax Timisoara, respectiv in magazinul Mömax Oradea. Perioada de introducere a talonului in urna incepe la 03.01.2021, ora 09:00 si se va incheia la data de 31.03.2021, ora 20:00

- să păstreze documentele doveditoare ale achiziţiei (bon fiscal, contract de cumparare) până la sfârşitul perioadei de desfăşurare a Tombolei, pentru a putea dovedi legitimitatea participării sale.

(2) Un numar de bon fiscal pe care se regaseste achizitionat cel putin un Produs Participant permite inscrierea in Tombola o singura data.

(3) Fiecare numar de bon fiscal inscris de un participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiul Tombolei.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Tombola; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

(5) In scopul validarii, participantii au obligatia, sub sanctiunea premiului desemnat, de a pastra bonul fiscal/ contractul de vanzare ce are tiparit numarul cu care s-a efectuat inscrierea extrasa castigatoare, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, sa poata confirma numarul de bon si sa poata prezenta acel document pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

 

Art.7. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI DIN CADRUL TOMBOLEI

7.1. Premiul Tombolei va fi acordat prin tragere la sorti. Tragerea la sorti va fi organizata de Organizatorul MOEMAX.RO SRL in data de 08.04.2021 ora la sediul sau in prezenta unei comisii formate din Administrator, Manager Marketing, Director Resurse Umane.

7.2. La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide inscrise in perioada Campaniei. 7.3. Se va extrage pentru fiecare premiu un castigator si 3 rezerve.

7.4. Daca in timpul Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun participant atunci premiul Tombolei ramas neatribuit va ramane la dispozitia Organizatorului.

7.5. Potentialul castigator desemnat in urma tragerii la sorti va fi contactat de catre Organizator in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii. Termenul se prelungeste cu perioade similare pentru fiecare eventuala rezerva activata.

7.6. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a anula participarile frauduloase, de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

Art 8. PROCEDURA DE REVENDICARE, PREVALIDARE, VALIDARE SI INTRARE IN POSESIA PREMIULUI TOMBOLEI

8.1. Pana la validarea finala, participantul ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca anumite cerinte pentru a fi declarat castigator final: revendicare telefonica, prevalidare si validare finala.

8.2. Dupa extragerea Premiului, potentialul castigator va fi contactat de catre MOEMAX.RO SRL in termen de 3 zile lucratoare, pe numarul de telefon cu care s-a inscris la Tombola, in vederea revendicarii, prevalidarii si validarii premiului castigat. MOEMAX.RO SRL va efectua 3 apeluri telefonice, la intervale orare de timp diferite, in perioada mentionata. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, sau in timpul apelului telefonic nu poate confirma inscrierea efectuata sau confirma faptul ca nu mai detine bonul fiscal/contractul de vanzare, acesta va fi invalidat, iar premiul se va acorda primei rezerve, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor.

8.3. In vederea revendicarii premiului, potentialul castigator trebuie sa:

i. Confirme detinerea bonului fiscal/contractului de cumparare ce contine numarul de bon fiscal inscris si extras castigator si sa comunice numarul bonului fiscal;

ii. Isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Tombolei, in vederea atribuirii premiilor;

iv. Comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in organizarea acestei Tombole sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;

v. Comunice urmatoarele date: nume, prenume, data nasterii.

8.4. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

8.5. Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus, in scopul prevalidarii potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Organizatorului prin e-mail sau fax (coordonate ce vor fi comunicate exclusiv castigatorilor), in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului urmatoarele:

a. o fotografie cat mai lizibila a documentului fiscal ce contine numarul de bon / contractual de vanzari inscris si declarat castigator, fara a deteriora documentul, ce dovedeste achizitia produsului participant conform Regulamentului Oficial;

b. seria si numarul de buletin;

8.6. Predarea premiilor se va face de catre MOEMAX.RO SRL intr-un termen comunicat ulterior prevalidarii la sediul Organizatorului MOEMAX.RO SRL din Timisoara, Calea Aradului nr.123 pentru castigatorii magazinului Timisoara si la filiala Oradea Calea Aradului nr.86 pentru castigatorii magazinului din Oradea.

8.7. In procesul de predare-primire, Organizatorul are dreptul de a solicita si a studia documentul fiscal original ce contine numarul de bon fiscal inscris in promotie, cat si produsele achizitionate conform Regulamentului Oficial.

8.8. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate comunicarile ce se vor derula intre MOEMAX.RO SRL si potentialii castigatori vor fi inregistrate si stocate, atat convorbirile telefonice cat si email-urile/fax-urile.

8.9. In situatia in care unul sau mai multi potentiali castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, MOEMAX.RO SRL va pune la dispozitia acestora un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul va fi invalidat.

8.10. In situatiile in care: a. un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia ca participantul sa aiba varsta de minim 18 ani, varsta implinita la data inceperii Tombolei, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantului extras ca si rezerve, in ordinea in care a fost extras in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.11. Potentialilor castigatori li se va solicita si acordul pentru prelucrarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, iar in cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.

8.12. Validarea castigatorilor Tombolei nu implica acordul obligatoriu al acestuia pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.13. Premiile nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani.

8.14. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat (refuza revendicarea, refuza prevalidarea), asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul participantilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament Oficial, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

Art.9. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Tombola sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

 

Art.10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si potentialii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

10.2. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

- achizitia Produselor Participante si inscrierea in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;

- achizitia Produselor Participante din alte Magazine decat cel participant;

- Situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la adresa comunicata pentru livrare premiului;

- deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator;

- toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

- eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

- documentele trimise de castigator care nu ajung la Organizator in termenele mentionate in prezentul Regulament si nici pentru premiile care nu ajung la castigator din motive independente de vointa Organizatorului.

10.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Tombola. In cazul in care se observa sau identifica anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Art.11. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatorii tombolei organizate in cadrul Campaniei in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

Valoarea premiilor acordate prin tragerea la sorti in cadrul tombolei este de 40000 lei

10.2.Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei.

 

Art.11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul implicat in organizarea Tombolei se obliga sa respecte preverile Regulamentuli European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Tombole nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

11.2. Astfel, Organizatorul implicat in organizarea Tombolei garanteaza tuturor participantilor la Tombola si, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora (denumite in continuare persoane vizate), urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere.

a. Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.

b. Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor

incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa la sediul acestuia sau pe mail la adresa protectia.datelor@moemax.ro, datata si semnata.

c. Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

11.3. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea in Tombola, identificarea si inregistrarea castigatorilor, inmanarea premiilor câstigatorilor.

11.4. Prin participarea la Tombola, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Societatile comerciale implicate in organizarea Tombolei, in scopul participarii la Tombola, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

Art.12. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

12.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe pagina www.moemax.ro.

 

Art 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Timisoara.

 

Art 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

14.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campania existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

14.3. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: - avarierea sistemului informatic de stocare a datelor; - tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; - orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

14.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

Art.15 SESIZARI

15.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune acestea telefonic, la numarul de infoline 0256 254 600 intre orele 09:00-17:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei.

 

Art.16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

16.2. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe pagina www.moemax.ro, precum şi prin afișarea la sediul Organizatorului.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre MOEMAX.RO SRL, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat la Societatea Profesionala Notariala CIORICA MARIN EUGEN - MAGHIARU ANA ADRIANA, cu sediul in Timisoara, intr-un exemplar original care ramane la arhiva biroului notarial si ____ duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si ____ exemplare au fost eliberate partilor.

 

ORGANIZATOR MOEMAX.RO. SRL prin
Janos Grigassy