Înregistrare
Înregistrare
Am deja un cont mömax
Aţi uitat parola?
Nu am încă un cont mömax Înregistrare
Card fidelitate Newsletter Cariere

Condiţii de afaceri şi livrare

Prin continuarea navigării, cumpărătorul acceptă prezentele condiţii de afaceri şi livrare

 

1. Preţul

Preţul din contractul de vânzare-cumpărare conţine valoarea produsului şi valoarea ambalajului.

 

Cumpărătorul răspunde pentru corectitudinea măsurilor comunicate de el şi pentru indicaţiile pe care le dă vânzătorului.

 

Dacă prin contractul de vânzare-cumpărare s-a stabilit obligaţia efectuării de către vânzător a livrării la o locaţie indicată de către cumpărător, atunci acesta plăteşte transportul aferent conform contractului de vânzare-cumpărare.

 

Dacă prin contractul de vânzare-cumpărare s-a stabilit obligaţia efectuării montajului de către vânzător la locaţia indicată de către cumpărător, atunci cumpărătorul plăteşte şi costul montajului conform contractului de vânzare-cumpărare.

 

2. Plata preţului

Orice comanda a cumpărătorului este valabilă sub rezerva plăţii avansului indicat în contractul de vânzare-cumpărare. Avansul este în quantum de 20% din valoarea contractului de  vânzare-cumpărare, excepţie fac  comenzile personalizate  unde quantumul avansului este de 50% din valoarea contractului de  vânzare-cumpărare .

Plata diferenţei de preţ se face cel târziu la data preluării, fie prin virament bancar, fie în numerar sau prin card bancar în locația de vânzare a vânzătorului. Cumpărătorului îi revine întreaga răspundere privind alegerea formei, confortului, stilului, culorii, dimensiunilor, materialelor, finisajelor, precum și locul unde urmează a fi instalat produsul.

 

3. Transferul dreptului de proprietate

Toate produsele rămân în proprietatea vânzătorului până la plata integrala a prețului.

 

4. Termen de livrare

Termenul de livrare convenit prin contract curge de la data plății avansului.

În cazul cumpărării mai multor produse cu termene de livrare diferite, este aplicabil cel mai lung termen de livrare, deoarece toată marfa se livreaza în același timp.

 

Preluarea se face fară  exceptie fie în locația de vânzare  și / sau depozitare a vânzătorului.

 

 

În cazul livrărilor la locația cumpărătorului, după achitarea sumei totale a comenzii se va stabili cu cumpărătorul un termen exact de livrare. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind transportul produselor dacă nu sunt condiții corespunzătoare privind accesul, manevrarea și parcarea în siguranță a autovehiculului sau dacă prin aceasta se încalcă legea.

 

Cumpărătorul se obligă ca la termenul astfel stabilit să preia comanda făcută. Dacă cumpărătorul nu este prezent la termenul convenit, sau dacă refuză preluarea comenzii, atunci este obligat  să  achite transportul retur.

Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea manipularea produselor dacă nu există un spațiu suficient de manevră în zona ușilor, holurilor sau casa scărilor.

Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru accesul la locul de livrare, mobilierul livrat, sau părţi din acesta trebuia să poată fi introdus prin uşile de acces disponibile. Orice cheltuieli suplimentare apărute prin nerespectarea acestei prevederi cad în sarcina cumpărătorului.

 

5. Întârziere de preluare

În cazul intârzierii nejustificate la preluare de către cumpărător, vânzătorul poate, începând cu cea de-a patra săptămână de la data de livrare stabilită, să perceapă un tarif de depozitare de 20,- lei pe zi. Dacă produsele nu se ridică nici după trecerea a încă 4 săptămâni, atunci vânzătorul poate, după somarea cumpărătorului și acordarea unui termen de grație potrivit, precum și anunțarea concomitentă a cumpărătorului de rezilierea contractului, dacă somația rămâne fără rezultat, să rezilieze contractul și să valorifice produsele în alt mod. Dacă rezilierea contractului de către vânzător se datorează unui comportament culpabil a cumpărătorului, atunci vânzătorul este îndreptățit să solicite plata a 30 % din valoarea comenzii cu titlu de daună paușală, fără a fi obligat la dovedirea vreunei pagube.

 

6. Recepția

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se face la preluarea acestora, prin semnarea facturii de livrare marfă.

Orice deficiențe cantitative și/sau calitative se vor remedia de  vânzător într-un termen rezonabil. Termenul de remediere va fi comunicat cumpărătorului   cel târziu în 5 zile lucrătoare.

 

7. Montajul

Vânzătorul asigură montajul produselor la locația indicată de către cumpărător, dacă părțile au convenit astfel prin contractul de vânzare-cumpărare, respectiv s-a comandat  și  achitat serviciul de montaj.

Montajul se face dupa livrarea produselor de către vânzător sau de către un partener al vânzătorului desemnmat de acesta la o dată ulterioară livrării .

Cumpărătorul se obligă să asigure la data livrării în  locația unde se face livrarea și montarea frontul de lucru necesar și racordurile la utilitățile necesare efectuării montajului. Dacă aceste lucruri nu sunt asigurate iar montajul se prelungește din acest motiv, atunci cumpărătorul este responsabil pentru aceasta. 

Moemax RO SRL, prin prezenta, este absolvita de orice vina trecuta,prezenta si viitoare rezultata in urma montajului efectuat prin angajatii proprii, la cererea clientului.

 

8. Rezilierea contractului:

Dacă cumpărătorul reziliază  contractul fără a avea vreun drept în acest sens, sau dacă dorește încetarea contractului, atunci vânzătorul poate, la libera sa alegere, fie să solicite executarea integrala a contractului, fie să accepte încetarea acestuia; ultimul caz presupune însă ca cumpărătorul  să platească, fără obligația dovedirii concrete a vreunei pagube, către vânzător o daună în cuantumul avansului din valoarea contractului.

La comenzile personalizate de orice fel, cuantumul daunei este de 50 % din valoarea contractului.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea rezilierii sau de a opri o sumă din valoarea produsului, sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse. Rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului.

Avansurile care au fost plătite deja se vor compensa cu daunele ce se cuvin vânzătorului.

Rezilierea contractului de către cumpărător din cauza unei întârzieri de livrare a vânzătorului se poate face doar după acordarea unui termen de grație potrivit, neurmat de o executare. În acest caz vânzătorul se obligă să restituie cumpărătorului avansul achitat conform contractului de vânzare-cumpărare.

 

9. Daune:

Toate pretențiile de despăgubire (în special cele datorate întârzierilor de livrare a vânzătorului) sunt excluse în cazurile de simplă imprudență sau neglijență. Această exonerare de răspundere este valabilă în cazul contractelor cu consumatori, nu pentru vătămări corporale și pentru pagube asupra bunurilor preluate spre prelucrare.

În cazul unui contract care nu este încheiat cu consumatori, partea vătămata trebuie să dovedeasca culpa gravă sau intenția vânzătorului.

 

10. Garantii:

Vânzătorul declară că produsele comercializate sunt conforme cu standardele și specificațiile tehnice ale acestora.

Vânzătorul asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu Legea nr. 608 din 31 octombrie 2001 privind evaluarea conformității produselor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 712 din data de 8 noiembrie 2001, documentația de execuție a fabricantului și standardelor europene.

 

Garanția produselor va fi asigurată pe baza documentelor de achiziție bon fiscal, factură și a certificatului de garanție aferent acestora.

Doar în cazul contractelor între PERSOANE JURIDICE, sarcina probei privind existența la livrare a unei neconformități care trebuie soluționată de către vânzător, cade asupra cumpărătorului.

 

11. Politica de retur

Pentru Moemax.Ro. este important ca cumpărătorul să fie pe deplin mulțumit de produsele achiziționate din locațiile de vânzare ale acesteia. Dacă cumpărătorul nu este pe deplin mulțumit poate returna produsele în termen de 90 zile conform termenilor si condițiilor din politica de retur.

Termenii si condițiile prevăzute în politica de retur se aplică tuturor produselor cumpărate în locațiile de vânzare ale vânzătorului.

Produsele executate pe dimensiuni speciale şi/sau personalizate de către client (nu de serie) nu vor putea fi returnate.

 

În cazul saltelelor termenul de retur este de 10 zile lucratoare, iar pentru a putea fi returnate acestea vor trebui returnate in husele de plastic de protectie in care acestea au fost cumparate. În cazul în care salteaua a fost utilizata fără folosirea huselor de protecţie nu vor putea fi returnate.

Vânzătorul va returna contravaloarea produselor cumpărate în aceeași modalitate de plată folosită la achiziționarea acestora dupa evaluarea produsului.

 

Pentru returnarea produselor este obligatorie prezentarea dovezii plății acestora (bon fiscal, factură).

Cumpărătorului i se va restitui contravaloarea produsului în numerar, pe cardul de credit sau cardul de debit, ținând cont însă și de prevederile legale privind efectuarea plăților în numerar.

Dacă suma va fi restituită în contul bancar este obligatoriu ca persoana pe numele careia se face returul să fie titularul contului în care se restituie contravaloarea. Banii vor fi virați în contul bancar în termen de 5 zile lucratoare de la momentul efectuării returului.

Valoarea serviciilor achiziționate, care au fost prestate deja, nu se returnează.

 

12. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele necesare pentru derularea comenzii și pentru înregistrările contabile, precum nume, adresă, date de comandă, respectiv de rezervare a cumpărătorului, se salvează în sistemul informatic al vânzătorului. Datele astfel salvate se folosesc de catre vânzător doar în conformitate cu prevederile legale.

 

Prin semnarea prezentelor condiții de afaceri și livrare, cumpărătorul își exprimă acordul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

13. Legea aplicabilă/Jurisdictia:

Se aplică legislația românească. Litigiile se soluționează de către instanțele competente din Timișoara.

 

14. Alte clauze

În cazul în care oricare dintre părți nu își execută oricare din obligațiile asumate prin prezentul contract, aceasta este pusă în întârziere de plin drept din momentul în care obligația era exigibilă.